Welcome to FAPPRC

芬兰中国和平统一促进会简介

芬兰中国和平统一促进会是一个非官方非赢利性的社会组织。它的任务是密切团结在芬兰的华侨人和海内外各界人士坚持’’一个中国’’的原则,广泛开展交流,增进共识,坚决反对’’台湾独立’’反对任何形式的分裂中国的活动,促进早日实现中国和平统一。
以上文字有英语和芬兰语三种语言描述,描述以英语为准,中文和芬兰语为辅。)

Finland Association for Promoting Peaceful Reunification of China (FAPPRC)
FAPPRC is a non-government and non-profit organization, of which the mission is to safeguard and accelerate the peaceful reunification of China. FAPPRC is aiming to unite the overseas Chinese origins in Finland, promote “One China” principle, and firmly oppose Taiwan’s independence as well as any act of splitting China. In addition, FAPPRC promotes understanding and multi-channel friendship between different nations

Kiinan rauhanomaisen yhdistämisen edistämisen Suomen yhdistys (FAPPRC)

FAPPRC on valtioista riippumaton ja voittotavoittelematon järjestö, jonka missio on turvata ja kiihdyttää Kiinan rauhanomaista yhdistymistä. Järjestön tavoitteena on yhdistää Suomessa asuvat kiinalaiset, edistää yhden Kiinan periaattetta ja vastustaa tiukasti Taiwanin itsenäisyyttä sekä muita vastaavia toimia Kiinan maa-alueen jakamiseksi. Lisäksi FAPPRC edistää yhteisymmärrystä ja monikanavaista ystävyyttä eri kansojen välillä.

(Yllä olevat tekstit on kirjoitettu Kiinan, Englannin ja suomen kielellä. Jos eri kielisissä versiossa on eroja, Englannin kielinen versio on määräävä.)